Film-5_HanneJensen_Dilemmaer_Webmaster_V01.mp4

coronavirus See all


Film-5_HanneJensen_Dilemmaer_Webmaster_V01.mp4

I denne film fortæller Hanne Jensen fra Værdighedsrejseholdet, hvordan man kan håndtere dilemmaer på sin arbejdsplads.

Mange steder i ældreplejen er hverdagen forandret, og som medarbejder skal man pludselig forholde sig til mange nye retningslinjer. Rejseholdet der er tilknyttet Videnscenter for værdig ældrepleje har lavet en række små film, hvor der fokuseres på metoder og begreber der kan understøtte trivsel hos borgere og medarbejdere.