Meningsfuld hverdag for ældre borgere i en tid med COVID-19

coronavirus See all


Meningsfuld hverdag for ældre borgere i en tid med COVID-19

Hør hvordan metoderne Blomsten, perspektivskifte og spontan reminiscens, kan bruges når man vil lave meningsfulde aktiviteter for borgere.

Mange steder i ældreplejen er hverdagen forandret, og som medarbejder skal man pludselig forholde sig til mange nye retningslinjer. Rejseholdet der er tilknyttet Videnscenter for værdig ældrepleje har lavet en række små film, hvor der fokuseres på metoder og begreber der kan understøtte trivsel hos borgere.