Pårørende - en udsat gruppe

Inddragelse See all


Pårørende - en udsat gruppe

Sundhedsstyrelsen har bedt Danske Patienter om at samle tre inspirerende eksempler fra sundhedsvæsenet, hvor man inddrager de pårørende på en god måde.

Tagged with