Frivillige på plejecentre

Ældre See all


Frivillige på plejecentre

Erfaringsopsamling og inspirationsmateriale udarbejdet af Antropologerne ApS i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 2015