Undlade * (stjerne) ved søgning i GoPro Sidebar i Outlook

Screencasts See all


Undlade * (stjerne) ved søgning i GoPro Sidebar i Outlook

Brugeren ønsker at kunne indtaste en del af tekststregen, som findes i fx sagsemnet. Unden også at skulle indtaste * (stjerne). Pt. er det kun muligt at undlade, hvis søgeordet står forest. (Man behøver ikke at sætte * (stjerne) efter søgeordet, ej heller selvom om der kommer tekst efter).